Ağaç Parçası ve Sucul Bitkilerle Derinlik Hissini İfade Etmek

Ağaç Parçası ve Sucul Bitkilerle Derinlik Hissini İfade Etmek

28 Ekim 2019
Paylaş:

Su altı tasarımı ustası taşların ve ağaç parçalarının Doğa Akvaryumu tasarımında derinliği ve dengeyi sağlamak için nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini açıklıyor.

Sadece sucul bitkiler değil aynı zamanda taşlar ve ağaç parçaları kullanarak da tasarım yağmak Doğa Akvaryumu’nun özelliklerinden biridir. Tasarım farklı şekillere, renklere ve boyutlara sahip sucul bitkilerin seçilmesi ve yaratıcı bir şekilde düzenlenmesiyle yapılır. Ancak sucul bitkiler sabit bir şekilde büyüdüğü için bu bitkiler, eğer kontrolsüz kalırlarsa, serbestçe her yana yayılır ve tüm akvaryumu doldurur.

Doğa Akvaryumu’nda bu durumu önlemek adına sucul bitkiler makasla budanır. Ancak referans olarak alınacak işaretçiler olmadan orijinal tasarımın korunması aşırı zordur. Tasarım sağ ve sol taraflarında yerleştirilen gövdeli bitki çalılarıda genellikle 2:3 dengesi korunurken, işaretçi veya referans yoksa bu denge simetrik olan 1:1 dengesine yaklaşır. Ayrıca sürgünlerle yayılan sucul bitkiler genellikle ilk dikildikleri alanının ötesine yayılma eğilimi gösterir ve bu nedenle de ön, orta ve arka bölüm arasındaki sınırlar belirsiz hale gelir. Bu durum tasarımın doğallık etkisini bir seviyeye kadar etkilese de eğer sucul bitkiler birbirine karışırsa ve sınırlar kaybolursa, tasarım düzensizliğin esiri olur.

Taşlar ve ağaç parçaları gibi kompozisyon malzemeleri sucul bitkilerin büyümesiyle ilişkili bu sorunları çözme konusunda oldukça kullanışlıdır. Taşlar ve ağaç parçaları şekilleri ve dokuları sayesinde tasarımda doğallık hissi yaratma avantajı sunarken, kompozisyonun çerçevesi konusunda daha da büyük avantajlar sunarlar. Taşlar ve ağaç parçaları sucul bitkilerin belirlenen yerlerin ötesine genişlemesini ve tasarımın çökmesini engeller. Ağaç parçaları aynı zamanda gövdeli bitkileri budama konusunda kılavuzluk ederek çalıların dengesini korumaya yardımcı olurlar.

U Şeklinde Kompzisyon Oluşturmak

Tasarımın merkezine yakın bir yerde açık bir alanın oluşturulduğu U şeklindeki kompozisyon derinlik hissi vermeyi göreceli olarak kolaylaştıran basit bir kompozisyondur. Bunu başarmanın iki kilit noktası bulunur: İlki açık alanı tasarımda açıkça tanımlamak ve korumaktır. Eğer sucul bitkiler açık alana doğru büyür ve bu alanı doldurursa, tasarım sucul bitkiler duvarı gibi görünür ve derinlik hissi kaybolur. İkincisi ise sol ve sağ sucul bitki çalıları arasındaki dengeyi sağlamaktır. Eğer sol ve sağ taraf simetrik görünürse, kompozisyon doğal görünmez ve derinlik hissi kaybolur.

Akvaryumda U seklindeki tasarimda orta alandaki acikligin net olarak belirtilmesi, saga ve sola dikilen sucul bitkilerle oluyor.

U şeklindeki kompozisyon ortada açık alan ve akvaryumun sol ve sağ yanındaki sucul bitki çalılarıyla açık bir şekilde tanımlanmıştır.

Denge Hissi Oluşturmak

Eğer iki taraf arasında 2:3 veya 1:2 gibi daha belirgin bir fark varsa tasarım daha doğal görünür ve derinlik hissi daha güçlü olarak ifade edilir. Açık alan sucul bitki çalılarıyla oluşturulan göreceli alan olduğu için sol ve sağ tarafta yer alan sucul bitkiler arasındaki dengenin U şeklinde kompozisyonda korunması özellikle önemlidir.

Agac kokleri ve kayalar gibi tasarim malzemeleri, akvaryum tasariminin cercevesini olusturur.

Ağaç parçası ve taşlar gibi kompozisyon malzemeleri tasarımın kompozisyon çerçevesini oluşturur.

Bu makalede sunulan 180cm akvaryumda ağaç parçaları düzenleme sırasında sol ve sağ dengesi düşünülerek yerleştirilmiştir. Daha açık ifade etmek gerekirse sol taraftaki ağaç parçalar daha küçük gruplara ayrılmış ve akvaryumun kenarına doğru yerleştirilmişken sağdaki gruplandırma daha büyüktür ve öne doğru yerleştirilmiştir. Ağaç parçalarını bu yerleşimi derinlik hissini vurgulayarak U şeklindeki kompozisyonun etkin bir şekilde korunmasına da yardımcı olur. İlk olarak ağaç parçaları gövdeli bitkilerin yanlara doğru büyümesini engelleyerek ortadaki bölümü açık tutar. İkinci olarak gövdeli bitkilerin budanmasında kılavuz görevi görerek bakım işini kolaylaştırır.

2:3 oranini tutturarak hazirlanmis akvaryum tasarimi.

Dengeli, U şeklinde bir kompozisyon akvaryumun sol ve sağ tarafındaki farklı boylardaki ağaç parçası düzenlemeleriyle elde edilmiştir.

Bitki Düzenlemesinin Bakımı

Bazı ustalıklar, orta ve ön bölüm bitki düzenlemesinde de kullanılmıştır. Orta bölüm sol ve sağ bölümlere benzer şekilde ağaç parçasının eğrelti otu ve Willow moss yerleştirip ağaç parçasının etrafına Cryptocryne ve Anubias sarmaktan oluşsa da bitkilerin yaprak boyutu ve hacmi solda daha küçük tutulurken, sağda özellikle daha fazla hacim katmak adına daha büyük yapraklı bitkiler kullanılmıştır. Bu etki ilk tasarım üretimi sürecinde sola daha küçük bitkileri ve sağa daha büyük bitkileri dikerek gerçekleştirilmiştir. Eğer düzenleme tersine döndürülerek bitkiler zıt şekilde düzenlenirse tasarım dengesiz ve doğal olmayan bir görüntüye sahip olur. Bu nedenle ilk dikim zamanında bitki boyutlarını dikkatli bir şekilde karşılaştırmak önemlidir. 

Akvaryumda kayalar ve agac parcalari bitkiler tarafindan kapatilir.

Sucul bitkiler büyüdükçe ağaç parçası ve taşları kapatsada sucul bitkilerin büyümesine izin verilen alanları belirleyerek budama sırasında kılavuzluk ederler. 

Tasarım doğal görünümü ön bölümde alt katmanın üstüne düz taşlar yerleştirilerek ve Cuba, kobra çimi ve Hair grass gibi kısa sucul bitkilerin taşların çevresine dikilmesiyle genişletilmiştir. Bu durum sucul bitkilerin ön bölümde büyümesini sağlarken sürgünlerin yığılarak kalın bir tabaka oluşturmasını engeller. Ön bölümde kullanılan kısa sucul bitkilerin çoğu sürgünlerle yayılır. Bitkilerin üst bölümü alt katmanla birlikte budanarak sadece sürgünler ve kökler bırakılmalıdır. Bu budama türü kavisli makasla en iyi yapılır.

Ön bölüme gömülü düz taşlar da kılavuz görevi görür. Bu tasarımda akvaryumun ön bölümünden arka bölümüne doğru açık bir alan uzanır. Ön bölümdeki bitkilerden daha uzun olan Echinodorus tenellus bu alana ekilmiştir. E. tenellus daha fazla uzamadığı için aşağıdaki açık alanın bakımı için uygundur.

Takashi Amano,"Expressin a Sense of Depth with Using Driftwood and Aquatic Plants", Tropical Fish Hobbyist Magazine, Nisan 2011.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.