Doğa Akvaryumu için Uzun Dönemli Tasarım

Doğa Akvaryumu için Uzun Dönemli Tasarım

27 Kasım 2017
Paylaş:

Fotoğraf: Takashi Amano

Yazar: Takashi Amano

Bitkili akvaryum tasarım uzmanı, Doğa Akvaryumu’nun zaman içinde sağlıklı ve güzel tutmanın yollarını tartışıyor.

Doğa Akvaryumu için temel tasarım yöntemlerinden önceki makalelerimde bahsetmiştim; bu ay biraz daha konuyu açıp uzun dönem bakılabilentasarım yöntemini sunmak istiyorum.

Sucul Bitkileri Anlamak

Doğa Akvaryum’unda tasarım, ön plan, orta plan ve arka plandan oluşur ve daha sonra sucul bitkiler seçilir; böylece, genel bir kural olarak bitkilerin boyları ön plandan arka plana artan şekilde uzun olur. İlk olarak dikildiklerinde küçük olsalar bile, doğal gelişimleri süresince çoğu bitki zamanla büyür. Bu yüzden, buadamak ve büyük yaprakların kesilmesi gibi devamlı bakımları gereklidir.

Eğer bir tasarım üç veya beş yıl gibi uzun zaman korunacaksa, etkili biçimde bakım sağlamak ve tasarımı bu zaman içerisinde güzel durumda tutmak için bazı yöntemleri düşünmek önemlidir. Bazı bitkiler -gövdeli bitkiler gibi- hızlı büyürler ve sık budanmaları gerekir ve bir süre bu şekilde muhafaza edildiklerinde eğilmeye başlarlar. Diğer taraftan, eğreltiotu gibi bitkiler çok yavaş büyür ve yoğunlaşmalarızaman alır, fakat uzun süre keyifle bakılabilir.

Uygun düzende kullanılacak bitkileri, tasarım içerisinde uzun süre bakabilmek için çeşitli sucul bitkilerin biyolojik özelliklerini anlamak ve bu özelliklerin bitkiden bitkiye nasıl değiştiğini kavramak önemlidir.

Uzun Dönem Bakımın Zorluğu

Başlangıçta, aslen uzun dönem için düzenlenmiş olan tasarımı iyi halde tutmanın neden zor olabileceğini düşünün. Kötü akvaryum şarlarından ya da düşük su kalitesinden kaynaklanan yosun oluşumlarının yanı sıra, sucul bitki tasarımını korumanın zorluğunun en büyük nedeni, ne gariptir ki, sucul bitkilerin aşırı büyüklükleridir.

Örnek olarak, genellikle ön plan için kullanılan Glossostigma, eğer kontrolsüz büyümeye bırakılırsa, kendi üzerine büyür ve kalın sürgün ve yaprak katmanları oluşturur. Bu alt katmanlara ışık ulaşmaz ve su içerlerinden akmazve ayrıca bitkilerin alt kısımları sonunda ölmeye başlar. Aynı şey, arka plandaki gövdeli bitkiler için de söylenebilir. Böyle bir şey olursa, tasarım çökecektir.

Bu, ışık seven bitkilerle dolu tasarımın uzun süre korunamayacağı anlamına gelmez; fakat, bu gibi tasarımların sık budanmalarıgerektiği de bir gerçektir. Glossostigma ve gövdeli bitkiler budandığında güzel bir hale gelmeleri yaklaşık iki haftayı alır. Güzel durumdaki bir tasarımı mümkün olduğunca uzun süre tadını çıkarmak istediğimiz için, orta planı nasıl kurduğumuz bu anlamda kilit noktasıdır.

 

Orta plan Kilit Noktasıdır

Orta plan, ön planı ve arka planı birbirine bağlar. Kayalar ve ağaç parçaları gibi tasarım malzemeleri orada düzenlenir. Doğa Akvaryumu’na doğal bir his katmak için çok önemli bir alandır.

Orta planda kullanılan sucul bitkiler boyları uzamayan türlerle kısıtlandırılmıştır; bu yüzden, gövdeli bitkiler nadiren kullanılır. Cryptocoryne ve Echinodorus cinslerindeki ve bunlar gibi diğer rozetli bitkiler genelde burada kullanılır. Kayalar ve ağaç parçaları gibi tasarım malzemelerine bağlı büyütülen eğreltiotları ve Anubias familyasındaki bitkiler de genellikle orta planda kullanılır.

Cryptocoryne, Echinodorus ve diğer rozetli bitkiler sadece orta boy türleriyle sınırlandırılmıştır. Cryptocoryne türü arasında, akvaryumun boyutuna bağlı olarak, kahverengi ve yeşil C. wendtii, C. petchii, C. beckettii, C. walkeri, C. undulata ve C. cordata, sıklıkla kullanılır. Echinodorus türü arasında, E. tenellus, E. latifolius ve E. grisebachii uygundur. Su yüzeyine uzanacak, uzun bant şeklinde yapraklı, çeşitli Cryptocoryne, Echinodorus ve diğer rozetli bitkiler vardır; fakat, bu büyük yapraklı bitkiler uygun değildir.

Yukarda bahsedilen bitkiler dışında, kısa yapraklı Blyxa ve pigme Sagittaria, hair grass da orta plan için uygundur. Bu rozetlibitkilerin advantajlarından bazıları şöyledir: Gövdeli bitkilerden daha yavaş büyürler ve geniş, yaşlı yaprakları ve kök filizleri kesilerek nispeten daha kolay bakımı yapılabilir. Kayalara ve ağaç parçalarına bağlı büyüyen eğreltiotu ve Anubias(küçük en orta boylu cinsler) gölge seven bitkiler oldukları için nipeten daha yavaş büyürler ve bakımları az iş gerektirir. Bu yüzden, bu bitkiler, uzun dönem bakımı amaçlanan Doğa Akvaryum’ları için vazgeçilmezdir.

Orta plandaki bitkiler yoğun olarak büyüyorsa, arka plandaki gövdeli bitkiler budandıktan hemen sonra bile tasarım görülmeye değerdir.Eğer orta plan, tasarım malzemeleri ve düzgün sucul bitkiler kullanılarak oluşturulmuşsa, arka plan bitkilerinin sık sık budanmasına rağmen, genel denge bozulmadan, tasarım uzun süre korunulabilir.

Ön Plan Bakımı

Glossostigma gibi bitkiler ön planda kullanılıyorsa, erkenden ve sıklıkla budanarak bakımları mümkündür. Eğer, uzun zaman tasarımı korumak için; daha az zaman harcamayı tercih ediyorsanız, ön planda kozmetik kumu, bitkisiz kullanabilirsiniz. Hafif renkli, doğal görünümlü kozmetik kum bu tarz ön plan uygulaması için çok uygundur.

Takashi Amano," A Long-Term Layout for the Nature Aquarium", Tropical Fish Hobbyist Magazine, Ağustos 2007

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.