Doğa Akvaryumu'nda Işık Seven Bitkiler için Uygun CO2 Verimesi

Doğa Akvaryumu'nda Işık Seven Bitkiler için Uygun CO2 Verimesi

04 Aralık 2017
Paylaş:

Fotoğraf: Takashi Amano

Yazar: Takashi Amano

Ünlü sucul bitki maestrosu, Doğa Akvaryumu tasarımında en iyi bitki büyümesini elde etmek için, kendinin CO2 kullanmak tekniklerini anlatıyor.

Doğa Akvaryum’nda, sucul bitkilerin fotosentez yapmasını teşvik etmek için akvaryuma CO2 verilir. Sucul bitkiler fotosentez yaptığında, sudaki CO2 hızlıca tükenir; bu yüzden, muhakkak CO2 verilmelidir. Sucul bitkiler parlak ışık altında aktif olarak fotosentez yaparlar ama sudaki CO2 tükendiğinde işlem durur. Eğer bu süreçte akvaryumun pH’ı ölçülürse, ph hafif alkali olmalıdır.

Büyük bir akvaryumda az miktarda sucul bitki dikili ise, durum daha farklı olacaktır; ama bir akvaryumda büyük miktarda sucul bitki yoğun şekilde ekili olduğunda, Doğa Akvaryumu tasarımında olduğu gibi, kesinlikle CO2 verilmelidir. Bilhassa, Riccia ve gövdeli bitkiler gibi ışık seven bitkiler, uygun miktarda parlak ışık sağlanmadığında ve yeterli seviyede CO2 verilmediğinde iyi büyümezler. Işık seven bitkilerin nasıl büyütüleceği ve verilen CO2’nin doğru miktarda olmasını tartışacağım.

İlk önce; ışık seven bitkiler veya gölge seven bitkiler barındıracak olup olmadığına bakılmaksızın, akvaryumun büyüklüğü için uygun alt katman, filtreleme sistemi, aydınlatma ekipmanı ve CO2 donanımını sağlamamız gerekir. Çeşitli tasarımlar için daha önceki makalelerde sağladığım depo verilere bakınız. Bir kere büyüyen ortam kurulduktan sonra, ağaç parçaları ve kayalar gibi tasarım malzemeleri yerleştirilir ve sucul bitkiler dikilir.

Işık seven bitkiler, parlak bir ortamda arsızca fotosentez yapar ve nispeten çabuk büyür. Doğa Akvaryumu’nda sıklıkla kullanılan bitkiler arasında; Riccia, Glossostigma, hair grass, and Echinodorus sp. bu bitki sınıfına girer. Öte yandan, gölge seven bitkiler bu kadar fazla fotosentez yapmazlar ve nispeten yavaş büyüme eğilimindedirer. Eğreltiotları, Moss'lar ve çeşitli Cryptocoryne türleri bu kategoriye aittir. Gölge seven bitkiler kayaların ve ağaç parçalarının gölgesine dikilebildiği halde, ışık seven bitkilerin bol ışık alabilecekleri alana dikilmesi gerekir.

Dikim bittikten sonra, akvaryum su ile doldurulur ve aydınlatma açılır ve CO2 verilmesi de bu noktada başlamalıdır. Işık seven bitkiler, fotosentez yapıtıklarında sudan CO2 emer ve başlangıçta biraz yüksek bir CO2 yoğunluğuna sahip bir ortama yerleştirilirse daha iyi büyürler. Bitkilerde fotosentezin arsızca yapıldığı ve iyi büyüdükleri CO2 seviyesi için temel kural yaklaşık 20 mg / l'dir. CO2’yi ölçen sıvı olmasına rağmen, verilen CO2 hacminin yeterli olup olmadığını belirlemenin daha kolay yolu vardır; pH’ı düzenli olarak her gün ölçün. Bu makalede daha önce de belirttiğim gibi, sucul bitkiler fotosentez yaparken ve sudaki CO2 tükettiğinde pH yükselir ve su alkali olur. Öte yandan, CO2 suya verildiğinde pH düşer ve su asidik hale gelir. Bu karşıt doğadan ve dengeleyici pH'dan yararlanmak suretiyle CO2 seviyesini değerlendirmek mümkündür.

Doğa Akvaryumu yönteminde, oksijen eksikliğini (Hipoksi) önlemek için akvaryumlar gece havalandırılır. Gece boyunca, pH genellikle nötr veya biraz alkali (Japon musluk suyunda pH yaklaşık 7,2 ila 7,6) olur ve daha sonra ışık yanar ve CO2 verilmeye tekrar başlanır. Sucul bitkilerin fotosentezi, ışık açıldıktan 4-5 saat sonra en aktif hale gelir. Bu noktada (4-5 saat sonra) suyun pH değeri, ışığın açılmasından hemen önce ölçülen seviyeden 0.4 ila 0.8 daha düşük ise (bizim durumumuzda, yaklaşık 6.8'lik bir pH), verilen CO2 miktarı hemen hemen uygundur.

PH seviyesindeki değişimi ölçmek için bir solüsyon kiti veya pH metre kullanabilir ve yukarıda tarif edildiği gibi, gece gündüz pH’taki değişime yaklaşana kadar bir damla sayacı kullanarak CO2 hacmini ayarlayabilir veya renk değiştiren sıvı kullanan bir cihaz kullanabilirsiniz. CO2 hacmi uygun olduğunda, Riccia fotosentez yoluyla yaprak uçlarında hava kabarcığı üretir ve gövdeli bitkiler hava kabarcıklarını bol miktarda serbest bırakır. Sucul bitkiler tarafından üretilen hava kabarcığı, güçlü fotosentezin ve sağlıklı bitki büyümesinin işaretidir.

Işık seven sucul bitkiler genellikle hızlı bir şekilde büyürler; tekrarlanan budama gerekli hale gelir. Gövdeli bitkiler, sadece budama ile güzel çalılar haline getirililebilir ve Riccia biraz erken kesilmediği sürece artan kaldırma kuvveti nedeniyle yüzecektir. Ağırlıklı olarak, bu ışık seven bitkilerle kurulan bir akvaryumda, budama sonrası verilen CO2 hacmine dikkat edilmelidir.

Sucul bitkilerin hacmi budama ile azaldığında, fotosentez seviyesi de azalır. Budama işleminden önce CO2 hacmi uygun olsa bile, aynı oran, budanmış akvaryumda çok fazla CO2 hacmi oluşturabilir. Bu oluştuğunda, CO2 seviyesinin tekrar uygun hale gelmesi için verilme oranını düşürün. Daha sonra, sucul bitkiler büyüdükçe oranı yavaş yavaş artırın ve yine güzel çalılar oluşturacaklardır.

Takashi Amano," Proper CO2 Injection for Light-Loving Plants in the Nature Aquarium", Tropical Fish Hobbyist Magazine, Eylül 2007

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.